Οικοδομικές άδειες2018-07-09T13:17:29+00:00

Project Description

Οικοδομικές άδειες

Ασφαλώς όλοι οι μηχανικοί ισχυρίζονται ότι εκδίδουν οικοδομικές άδειες. Η εμπειρία όμως προκύπτει από το μεγάλο πλήθος των οικοδομικών αδειών, που έχει χειριστεί κάποιος. Γιατί, όπως είναι εύλογο, τότε προκύπτουν οι ιδιαιτερότητες, τα θέματα που απαιτούν βαθιά γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας, ίσως και προσφυγή σε νομολογία δικαστηρίων κ.ά., που δύσκολα αντιμετωπίζονται σε επίπεδο ενός μηχανικού. Η πλήρης στελέχωση της εταιρείας μας με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, βοηθάει στη σφαιρική θεώρηση των θεμάτων, άρα και στην πιο αξιόπιστη λύση.

Η εταιρεία μας ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ έχει εκδώσει εξ ολοκλήρου εκατοντάδες οικοδομικές άδειες και έχει συμμετάσχει (με την εκπόνηση των ΗΜ) και στην έκδοση εκατοντάδων άλλων αδειών.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά στοιχεία για οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί από τη ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ :