Χωρίς κατηγορία

Όταν ξέρεις το αντικείμενο που ασχολείσαι …

By |2018-10-01T22:26:23+00:00Οκτώβριος 1st, 2018|Απόψεις - Χρήσιμα, Χωρίς κατηγορία|

Η Εταιρεία μας εξειδικεύεται σε ορισμένα (συναφή μεταξύ τους) θέματα. Χάρις σε αυτό έχει την ευκαιρία να εμβαθύνει στα αντίστοιχα θέματα, άρα και να μπορεί να κάνει αντίστοιχες προτάσεις, για βελτίωση της νομοθεσίας. Μια εικόνα μπορείτε να έχετε από την αίτηση που υπέβαλλε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μας στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου