Όταν το Κράτος ακούει … – ΙΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων στους SR εθνικών οδών

Η προηγούμενη Κυβέρνηση, υπακούοντας πειθήνια στις απαιτήσεις των μεγαλοεργολάβων να «εξαναγκάσει» τους φορτηγατζήδες να κινούνται αποκλειστικά και μόνο

στο κύριο ρεύμα των αυτοκινητοδρόμων και μεγάλων εθνικών οδών και όχι από τους παραδρόμους (SR) αυτών, με σαθρή και επονείδιστη (*) «αιτιολόγηση», εξέδωσε

Υπουργικές Αποφάσεις.

Η εταιρεία μας διείδε αμέσως τον κίνδυνο να καταρρεύσουν υγιείς  επιχειρήσεις, όπως το ΙΚΤΕΟ του φίλου Παναγιώτη Πιτσάκη στον Ισθμό αλλά και του αείμνηστου

Αδριανού Μιχάλαρου στα Μέγαρα και κινητοποιήθηκε, συνέταξε σχετικές αιτήσεις, τις υπέβαλλε στο Υπουργείο Υποδομών, έκανε παράσταση και έθεσε και προφορικά

το πρόβλημα και στη νέα  Υ.Α. (ΦΕΚ 1218 Β’ /17) υπήρξε ρητή εξαίρεση για τα  ΙΚΤΕΟ :

Ομοίως για τις περιπτώσεις ελέγχου οχήματος που εκτελείται από Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων που βρίσκεται επί του δικτύου για το οποίο ισχύει η απαγόρευση,

έγγραφη ειδοποίηση της μορφής του προηγούμενου εδαφίου για τον προγραμματισμό του ελέγχου και επίδειξη Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου, κατόπιν διενέργειας του.

Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της αμέσως πιο πάνω παραγρ.(δ) του παρόντος άρθρου ισχύουν πλήρως και στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.

(*) Απαραίτητη διευκρίνιση :

Όταν αναφερόμαστε σε «επονείδιστη αιτιολόγηση», να αναφερθεί ότι ένας από τους λόγους, για τους οποίους ο τότε υπουργός θεώρησε ότι πρέπει να αποκλειστεί η

κίνηση στους SRείναι ότι «ταλαιπωρείται το οδόστρωμα»…

Γιατί άραγε τους κάναμε τους SR ;   για δοκιμαστικές παρελάσεις ;

By |2021-06-09T15:50:23+00:00Ιούνιος 9th, 2021|Απόψεις - Χρήσιμα|