Η εταιρεία μας συμμετείχε στη διαβούλευση του 2017 σχετικά με το Σχέδιο Π.Δ. “Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης”. Το θέμα των χρήσεων γης είναι κεφαλαιώδες, αφού η χρήση γης είναι βασική συνιστώσα των όρων Δόμησης. Οι όροι Δόμησης καθορίζουν τι επιτρέπεται να χτιστεί σε μια περιοχή και με ποιους όρους (κάλυψη, δόμηση, ύψος κ.ά.).

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ
στη διαβούλευση του σχεδίου Π.Δ. με θέμα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριλάβετε ως «Ειδική Χρήση», ίσως ως (17.3) τη χρήση «Σταθμός Εξυπηρέτησης αυτοκινούμενων τροχόσπιτων (Camper)». Εξ όσων γνωρίζω προωθείται και η έκδοση Κ.Υ.Α των συναρμόδιων Υπουργείων (ΥΠΕΚΑ και ΥΠΟΜΕΔΙ).
Αναφορικά με την χωροθέτηση δείτε την άποψη των Ιταλών:
L’ area di sosta per camper dovra essere posta in zona di P.R.G.C. destinata a servizi.
Essa possibilmente non dovra essere gravata da vincoli ( paesaggistico, esondazione, frana, idrogeologico, ambientale, storico, ecc. ).
La zona deve essere dotata di urbanizzazioni primarie ( strade, luce, acqua,fognature, ecc. ).
Possibilmente l’area deve essere comoda ai servizi anche se esterna al centro abitato ( nelle vicinanze di supermercati, centri commerciali, centri di ristorazione, ecc. ).
Βαγγέλης Διέννης
Μηχ. Ηλ. ΕΜΠ

Αμαξοστάσια:

Νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριλάβετε και την παρακάτω χρήση κτηρίων και παράλληλα σας κάνω και κάποιες προτάσεις για ένταξη σε περιοχές (με επιφύλαξη κατά πόσον είναι ορθές)
Αμαξοστάσια απλής ή ολοκληρωμένης υποδομής (βλ. ν. 3185/2013 – ΦΕΚ 229 Α’ /2003 – άρθρο 23 § 3). Κλασικό παράδειγμα Αμαξοστασίων είναι αυτά των ΚΤΕΛ (αστικών ή υπεραστικών), αλλά μπορεί να είναι και Δημόσιας Επιχείρησης (στόλος αυτοκινήτων που έχουν οι τεχνικοί της ΔΕΗ για επισκευές) ή οι μεγάλες επιχειρήσεις ταχυμεταφοράς (Courier) με τα οποία (αμαξοστάσια) εξασφαλίζουν κυρίως την ασφαλή φύλαξη – διανυκτέρευση των οχημάτων τους. Το «ολοκληρωμένης υποδομής» υπονοεί και την ύπαρξη βοηθητικών (συνοδών) εγκαταστάσεων όπως συνεργείων, πλυντηρίων, αντλίας πετρελαίου κ.ά. .
Προτείνεται η χωροθέτηση σε περιοχές Γενικής Κατοικίας και Πολεοδομικού Κέντρου (για ελαφρά οχήματα) και σε Ζώνες χαμηλής και μέσης όχλησης, σε Ζώνες Υψηλής όχλησης, σε Ζώνες Χονδρεμπορίου, σε Ζώνες Επιχειρηματικού Πάρκου και σε περιοχές Ιδιαιτέρων χρήσεων για όλα τα οχήματα.
Για τη ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ
Βαγγέλης Διέννης – Μηχ. Ηλ. ΕΜΠ
210 8104000

Σχετικά με τη χρήση με «πλυντήρια – λιπαντήρια» με κωδικό αριθμό (19) νομίζω θα ήταν ενδεδειγμένο να κάνετε τον ακόλουθο διαχωρισμό :
(19.1) συμβατικά πλυντήρια για ελαφρά οχήματα (με πλύσιμο χειρός ή με τροχήλατο μηχάνημα ή με αυτόματο μηχάνημα ή με σύγχρονες μεθόδους νανοτεχνολογίας) ή λιπαντήρια ή πλυντήρια – λιπαντήρια ταυτόχρονα
(19.2) πλυντήρια τύπου σήραγγας (τούνελ) μικρών επιβατικών (μέχρι 3,5 tn)
(19.3) εγκαταστάσεις πλύσεως – καθαρισμού ελαφρών οχημάτων με αυτοεξυπηρέτηση (self service)
(19.4) συμβατικών ή μη (δηλ. με αυτόματες βούρτσες) πλυντηρίων φορτηγών, λεωφορείων, βαρέων οχημάτων εν γένει ή και μηχανημάτων έργων και
(19.5) ειδικών πλυντηρίων για πλύσιμο και καθαρισμό βυτίων μεταφοράς χύδην φορτίων (για αλλαγή φορτίου).

Η χωροθέτηση αυτών ενδείκνυται να γίνεται ως εξής:
– σε περιοχές αμιγούς κατοικίας τα (19.3)
– σε περιοχές Γενικής Κατοικίας τα (19.1), (19.2) και (19.3)
– σε περιοχές Πολεοδομικού Κέντρου τα (19.1), (19.2) και (19.3)
– σε περιοχές χαμηλής και μέσης όχλησης, σε περιοχές Υψηλής όχλησης, σε περιοχές Χονδρεμπορίου όλα.

Για τη ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ
Βαγγέλης Διέννης – Μηχ. Ηλ, ΕΜΠ

Πρατήρια σε περιορισμένες ακατάλληλες διαδρομές
Για το θέμα της χωροθέτησης των πρατηρίων καυσίμων είναι αναγκαίο να αντιληφθεί το Υπουργείο σας τα προβλήματα που προκύπτουν από την «απλοποιημένη» αντιμετώπιση του θέματος. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα θα βοηθήσει: Στα Βίλια Αττικής υπάρχουν μόνο δύο πρατήρια, η δε πολεοδομική μελέτη επιτρέπει την ίδρυση πρατηρίων στην περιφερειακή οδό (εντός σχεδίου). Αυτό όμως που αγνοεί ο συνάδελφος πολεοδόμος, ο οποίος κατ΄ αρχάς ορθώς είδε το θέμα (με τη χωροθέτηση των πρατηρίων στις «παρυφές» της κωμόπολης), είναι ότι τα πρατήρια έχουν υποχρέωση να απέχουν ορισμένα μέτρα από γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις, όπως και να διαθέτουν εξασφαλισμένη ορατότητα 100 μ. προ του πρατηρίου (και σε οριζοντιογραφία και σε μηκοτομή). Εκεί λοιπόν, λόγω της καμπύλης διαδρομής της περιφερειακής οδού, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ορατότητα 100 μ, άρα η πρόβλεψη για δημιουργία πρατηρίων στην οδό αυτή παραμένει «γράμμα νεκρό». Έτσι για τον καταναλωτή υπάρχουν μόνο τα δύο πρατήρια και είναι εύλογα τα αποτελέσματα έλλειψης ανταγωνισμού.
Παρόμοια φαινόμενα παρουσιάζονται από την άκριτη επιβολή περιορισμών από τους Πολεοδόμους μελετητές. Ενδεικτικά: οι κάτοικοι της Πεντέλης, της Νέας Πεντέλης, ακόμη και των Μελισσίων, όταν μπαίνουν στην Λ. Πεντέλης βρίσκουν πρατήριο κλειστό (εδώ και χρόνια) λόγω «χρήσεων γης». Η απαγόρευση και η «σφράγιση» οφείλεται στο διάταγμα προστασίας του Ρέματος Πολύδροσου, όπου ο Μελετητής θεώρησε σωστό να περιλάβει και τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στη Λ. Πεντέλης, έστω και αν είναι στο 2ο ή στο 3ο Ο.Τ. από το ρέμα !! Έτσι λοιπόν στην κάθοδο της Λ. Πεντέλης υπάρχουν μόνο δύο πρατήρια ελεγχόμενα των ΕΛΠΕ (ΕΚΟ και ΒΡ), με ότι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές και τον καταναλωτή. Γι αυτό και τέθηκε με επίταση το αίτημα στο βασικό οδικό δίκτυο, ασχέτως άλλων απαγορεύσεων, να επιτρέπονται πρατήρια καυσίμων.
Για τη ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ
Βαγγέλης Διέννης
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ
Α.Μ. ΤΕΕ : 13.771

Προτείνω στις περιοχές Γενικής Κατοικίας, στις οποίες από την πολεοδομική μελέτη απαγορεύονται τα πρατήρια καυσίμων, να υπάρξει ρύθμιση ως εξής : «Η χρήση πρατήρια καυσίμων και ενέργειας και η χρήση πλυντήρια – λιπαντήρια, επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση στο βασικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης με το ΦΕΚ 561 Δ΄/1990 για δε τις επιμέρους πόλεις επιτρέπεται στους κύριους και δευτερεύοντες άξονες, όπως αυτοί εμφαίνονται στους οικείους χάρτες του Γ.Π.Σ.».
Παρατήρηση: τα ανωτέρω δεν έχουν σχέση με το ΚΟΔ του ν. 4269/2014 (ΦΕΚ Α΄142 της 28.06.2014).

Η αιτιολόγηση της προτεινόμενης ρύθμισης έχει ως εξής:
Η εγκατάσταση πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας στο βασικό οδικό δίκτυο, όπως περιγράφηκε παραπάνω, είναι προφανές ότι ενδείκνυται διότι
α) από την άποψη της εμπορικής εκμεταλλεύσεως τα πρατήρια στο κύριο οδικό, λόγω του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου, έχουν καλύτερους δείκτες βιωσιμότητας
β) η όποια ηχητική όχληση – ηχορύπανση που προκαλείται από τα πρατήρια «επικαλύπτεται» από την αυξημένη στάθμη θορύβου που γενικώς επικρατεί στους κεντρικούς οδικούς άξονες
γ) υποβοηθείται η αποσυμφόρηση των άλλων περιοχών (γενικής κατοικίας – πολεοδομικού κέντρου) από τα πρατήρια, διότι εμμέσως αποθαρρύνονται οι ενδιαφερόμενοι για δημιουργία πρατηρίων σε περιοχές με προεξάρχουσα χρήση την κατοικία, αφού οι κύριοι οδικοί άξονες δεν εμφανίζουν τα μειονεκτήματα, τα σύμφυτα με τις περιοχές κατοικίας
δ) διευκολύνεται ο καταναλωτής για τον ανεφοδιασμό με την χωροθέτηση των πρατηρίων σε κύριους άξονες
ε) η πρόσβαση των βυτιοφόρων ανεφοδιασμού των πρατηρίων είναι πλέον ευχερής και ασφαλής σε κύριους οδικούς άξονες, οι οποίοι έχουν ανετότερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και καλύτερη αστυνόμευση για παράνομη στάθμευση, παρά σε «συνοικιακές» οδούς όπου η προσπέλαση των βυτιοφόρων είναι σε γενικές γραμμές προβληματική
στ) δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας υγιούς ανταγωνισμού.

Δυστυχώς το θέμα της ανάπτυξης του ανταγωνισμού και της αποφυγής δημιουργίας άτυπων καρτέλ διαφεύγει των μελετητών με αποτέλεσμα π.χ. στα Βριλήσσια να υπάρχουν 3 μόνο πρατήρια. Επίσης πολλές ρυθμίσεις είναι ακατανόητες όπως π.χ. στο Δήμο Κηφισιάς, στην εθνική οδό Αθηνών Λαμίας, από τον ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟ έως τη Γέφυρα Βαρυμπόμπης στον δρόμο παραπλεύρως της Εθνικής, όπου ο θόρυβος των αυτοκινήτων ξεπερνάει κάθε όριο, δεν επιτρέπονται πρατήρια !!
Ανάλογα επιχειρήματα ισχύουν και για την χωροθέτηση πλυντηρίων στο βασικό οδικό δίκτυο, με έμφαση σε αυτό του αυξημένου θορύβου που προκαλείται από το πλύσιμο των αυτοκινήτων.
Για τη ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ
Βαγγέλης Διέννης
Μηχ. Ηλ. ΕΜΠ – Α.Μ. ΤΕΕ : 13.771

Θα σας πρότεινα για την αποφυγή συγχύσεων, αντί του πρατηρίου υγρών καυσίμων να υιοθετήσετε τον πλέον ορθό όρο :»Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας»
Δείτε σχετικά το Ν.4070/12 – ΦΕΚ 82 Α΄ – άρθρο 114 § 7
«7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εισάγεται νέος όρος των «Πρατηρίων παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» ο οποίος πλέον θα περιλαμβάνει εκτός των αμιγών πρατήριων, υγρών καυσίμων, τα μικτά ή αμιγώς υγραερίου πρατήρια, καθώς και πρατήρια φυσικού αερίου. Τα υπόψη πρατήρια θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να διαθέτουν σε διερχόμενα τροχοφόρα οχήματα, πλέον των παραπάνω καυσίμων και βιοαιθανόλη, βιοντήζελ, ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο.»
Δυστυχώς υπήρξαν ΥΔΟΜ που είχαν μπλοκάρει θέματα αδειοδότησης, διότι όπως σας είναι γνωστό στο ΦΕΚ 166 Δ΄/87 αναφέρονται «πρατήρια βενζίνης» και δεν μας χορηγούσαν άδεια δόμησης, γιατί στο σχέδιο υπήρχε και … αντλία πετρελαίου !!
Σε λίγα χρόνια σε περιοχές τουρισμού αναψυχής θα μπορεί ο άλλος να κάνει το μπάνιο του και σε παρακείμενο πρατήριο να «φορτώνει» τις μπαταρίες του ηλεκτρικού του αυτοκινήτου.
Εννοείται ότι το ίδιο θα γίνεται και σε άλλα πρατήρια, εφόσον διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο και την εγκατάσταση.
Διέννης Ευάγγελος

Νομίζω ότι με κωδικό (27α) θα πρέπει να εντάξετε και τους
«Σταθμούς (Parking) για την στάθμευση αυτοκινήτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR)».

Η αιτιολόγηση έχει ως εξής:
Η στάθμευση βυτιοφόρων/φορτηγών που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες (βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο, εύφλεκτα αέρια υπό πίεση κ.τ.λ.) στην παρούσα φάση δεν καλύπτεται, στη χώρα μας, από κάποιο νομοθετικό πλαίσιο. Δεν θα πρέπει να συγχέονται με τους σταθμούς βαρέων οχημάτων (υποσύνολο των βαρέων οχημάτων είναι τα οχήματα μεταφοράς επικινδύνων υλών (ADR)).
Ο αριθμός των οχημάτων που εισέρχονται στην χώρα μας από γειτονικές ή μη χώρες, με σκοπό τον ανεφοδιασμό με καύσιμα, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, είναι εξαιρετικά μεγάλος. Παράλληλα, μεγάλος είναι και ο αριθμός των οχημάτων εταιρειών ή εργολάβων που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια και διενεργούν εθνικές μεταφορές επικινδύνων φορτίων μέσα στον χρόνο. Τα προαναφερθέντα οχήματα σταθμεύουν κατά την διάρκεια της νύχτας σε παραδρόμους ή στις Λ.Ε.Α. εθνικών οδών, στα διόδια των εθνικών δρόμων και σε βιομηχανικές περιοχές (για παράδειγμα Ασπρόπυργος Αττικής, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης) αλλά αρκετές φορές και εντός πόλεων (π.χ. στον περιφερειακό στα Τουρκοβούνια της Αθήνας). Αυτοί οι «χώροι» στάθμευσης, δεν είναι κατάλληλοι για την στάθμευση τέτοιων οχημάτων και είναι προφανείς οι κίνδυνοι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης αλλά και οι περιπτώσεις κλοπών, βανδαλισμών κ.ά. Επίσης οι υπάρχοντες χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων λειτουργούν ατύπως, διότι στερούνται αδείας (αφού το ΥΠΕΚΑ απαξιώνει επί έτη να συνυπογράψει το σχέδιο της σχετικής Κ.Υ.Α. που έχει συνταχθεί από το συναρμόδιο Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ) και δεν καλύπτουν ούτε τις βασικές απαιτήσεις στάθμευσης τέτοιων οχημάτων, όπως αυτές καθορίζονται στην διακρατική συμφωνία ADR, όπως η τελευταία ισχύει. Η πρόβλεψη λοιπόν από πλευράς χρήσεων γης θα διευκολύνει την (μελλοντική) εγκατάσταση τέτοιων σταθμών (Parking), όταν θα έλθει το πλήρωμα του χρόνου για την έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α. ,με θέμα τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης σταθμών στάθμευσης αυτοκινήτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR).
Ας είμαστε προνοητικοί και όχι «επιμηθείς» …

Για τη ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ
Βαγγέλης Διέννης
Μηχ. Ηλ. ΕΜΠ – Α.Μ. ΤΕΕ :13.771
Κίρκης 8 – 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ

Ιδιαίτερες χρήσεις
Νομίζω σε αυτή την ενότητα θα μπορούσατε να εντάξετε και τα χιονοδρομικά κέντρα με τις συνοδές εγκαταστάσεις τους (parking επιβατικών και μοτό, εστίαση, μικρό πρατήριο καυσίμων με αυτοεξυπηρέτηση για ανεφοδιασμό των οχημάτων των επισκεπτών)

Εκτιμώ ότι στο άρθρο των μεταβατικών διατάξεων θα πρέπει να περιληφθεί και παράγραφος ως ακολούθως:
« …) Κατ΄ εξαίρεση των τυχόν απαγορευτικών χρήσεων γης επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των παντός είδους οχημάτων , αλλά και των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών σε υγρά και αέρια καύσιμα, σε ειδικής μορφής εγκαταστάσεις και γενικά όπου δεν μπορούν να τύχουν καθολικής εφαρμογής οι γενικές περί πρατηρίων διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Π.Δ. 1224/81- Β.Δ. 465/70 – Π.Δ. 595/84 όπως ισχύουν). Ειδικότερα :
α) σε αυτά που αποσκοπούν στην κάλυψη, με πετρέλαιο κίνησης, των λειτουργικών αναγκών εργοταξίων μεγάλων έργων, ιδιωτικών ή δημοσίων ή έργων με την μορφή ΣΔΙΤ, για την τροφοδοσία των οχημάτων του εργοταξίου (αυτοκινήτων, μηχανημάτων έργων, ειδικών οχημάτων κ.ά.) και για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, όπως για την λειτουργία ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, αντλιών αποστράγγισης κ.ά.
β) σε αυτά που τροφοδοτούν με πετρέλαιο κίνησης τους τροχήλατους γερανούς φορτοεκφόρτωσης στους λιμένες της χώρας
γ) σε αυτά που εξυπηρετούν με πετρέλαιο κίνησης τα χιονοδρομικά κέντρα είτε για τροφοδοσία των ειδικών μηχανημάτων τους (εκχιονισμού των οδών, διάστρωσης του χιονιού κ.ά.) είτε για την κάλυψη λειτουργικών τους αναγκών, όπως για την λειτουργία ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, για την κίνηση των αναβατήρων των χιονοδρόμων κ.ά.
δ) σε αυτά που εξυπηρετούν ορυχεία, μεταλλεία και λατομεία και με τα οποία τροφοδοτούνται με πετρέλαιο κίνησης τα αυτοκίνητα της ιδιοκτήτριας ή εκμεταλλεύτριας εταιρείας, τα πάσης μορφής οχήματα και μηχανήματα έργων που απασχολούνται με οιαδήποτε μορφή εργασίας στην αντίστοιχη εγκατάσταση, τα κάθε είδους ειδικά οχήματα (εκσκαφείς, μπουλντόζες, γεωτρύπανα κ.ά.), τυχόν ειδικές εγκαταστάσεις ή μηχανήματα (π.χ. ιμάντες μεταφοράς ορυκτών, μεγάλοι εξαεριστήρες στοών) και καλύπτονται και άλλες λειτουργικές ανάγκες τους, όπως η λειτουργία ηλεκτροπαραγωγών ζευγών κ.ά.
ε) σε αυτά που εξυπηρετούν και τροφοδοτούν με πετρέλαιο τις ντηζελάμαξες του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.
στ) σε αυτά των προμηθευτικών συνεταιρισμών των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία ανεφοδιάζονται τα οχήματα του πολιτικού προσωπικού και του ένστολου προσωπικού
ζ) σε αυτά που ιδρύονται μέσα στους αερολιμένες της χώρας και είτε ανεφοδιάζουν με καύσιμα τα οχήματα του αεροδρομίου δηλ. των εταιρειών HANDLING που έχουν την ευθύνη μεταφοράς των επιβατών από το κεντρικό κτήριο στα αεροσκάφη και αντιστρόφως, που μεταφέρουν τα πληρώματα από και προς τα αεροσκάφη κ.λπ. είτε λειτουργούν ως πρατήρια δημοσίας χρήσεως
η) σε αυτά λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων, που δεν επιδέχονται σαφή τυποποίηση και δεν είναι εφικτή ή ένταξή τους στις διατάξεις των σχετικών με τα συνήθη πρατήρια καυσίμων νομοθετημάτων (Π.Δ. 1224/81 – Β.Δ. 465/70 – Π.Δ. 595/84, όπως ισχύουν).
Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορούν να καθορίζονται και άλλες ειδικές κατηγορίες πρατηρίων καυσίμων, για τις επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία τους, κατ΄ εξαίρεση των ισχυουσών χρήσεων γης».
Η αιτιολόγηση της προτεινόμενης ρύθμισης είναι ότι αποσκοπεί στη δημιουργία του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας ειδικών περιπτώσεων πρατηρίων καυσίμων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση υπαρκτών αναγκών, αλλά που, σε γενικές γραμμές, δεν μπορούν να υπαχθούν στην γενική νομοθεσία των πρατηρίων υγρών καυσίμων (ΠΔ 1224/81 – ΒΔ 465/70 – Π.Δ. 595/85, όπως ισχύουν). Τέτοια πρατήρια απαιτούνται (και τώρα λειτουργούν παρατύπως, είτε εν αγνοία είτε με την ανοχή της Διοίκησης ) για την εξυπηρέτηση εργοταξίων (κυρίως για την κατασκευή δημοσίων έργων οδοποιίας, μεγάλων έργων υποδομής όπως φράγματα, αρδευτικά κ.ά., όπου υπάρχουν καθημερινά ανάγκες σε καύσιμα). Τα εργοτάξια αυτά θα πρέπει να ανεφοδιάζουν τα οχήματα, μηχανήματα έργων και τον λοιπό, απαραίτητο για την λειτουργία τους, μηχανολογικό εξοπλισμό (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, αεροσυμπιεστές, αντλίες πυρόσβεσης, αντλητικά συγκροτήματα για την άντληση υπόγειων υδάτων κ.ά.) με πετρέλαιο κίνησης. Σημειωτέον ότι πολλά μηχανήματα έργων (π.χ. γεωπροωθητήρες / bulldozers) δεν επιτρέπονται να κινηθούν στο δημόσιο οδικό δίκτυο ή εργάζονται σε απομακρυσμένες θέσεις, ενώ και όταν αυτό είναι εφικτό επιβαρύνουν κεντρικές ή άλλες αρτηρίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο που ελλοχεύει από την κίνηση τέτοιων οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Με τη ρύθμιση αυτή θα δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων σύγχρονων, ασφαλών και περιβαλλοντικά φιλικών εγκαταστάσεων, υπό την μορφή ολοκληρωμένων φορητών πρατηρίων τύπου compact , που θα διαθέτουν έγκριση CE, με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των προαναφερθεισών αναγκών, την μείωση πιθανότητας ατυχήματος που προκύπτει από την ανεξέλεγκτη κίνηση τέτοιων οχημάτων ή από την τροφοδοσία αυτών από βυτιοφόρα οχήματα σε δυσπρόσιτες περιοχές. Εξ ίσου προφανής είναι η ανάγκη τροφοδοσίας των οχημάτων και μηχανημάτων έργων σε ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία κ.ά. αλλά και των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που εξασφαλίζουν τον φωτισμό στις στοές ή σε απομακρυσμένα πεδία εξόρυξης. Τέλος υπάρχει σωρεία άλλων εγκαταστάσεων όπως – τελείως ενδεικτικά – οι εγκαταστάσεις του ΟΛΠ αλλά και άλλων λιμένων με τους μεγάλους τροχήλατους γερανούς φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων, οι Κεντρικές εγκαταστάσεις διαλογής των ΕΛΤΑ στο Κρυονέρι, οι εγκαταστάσεις στα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, όπου ελλείψει νομοθετικού πλαισίου η τροφοδοσία των εκχιονιστικών μηχανημάτων και των μηχανημάτων διάστρωσης του χιονιού πραγματοποιείται ακόμη με μη ασφαλείς «τριτοκοσμικές» συνθήκες, αλλά ακόμη και στον ΟΣΕ , για την κάλυψη των αναγκών των ντηζελαμαξών. Ομοίως άλλη κατηγορία είναι τα πρατήρια που ιδρύονται με πρωτοβουλία είτε των στρατιωτικών μονάδων είτε των διαφόρων προμηθευτικών συνεταιρισμών τους και ιδρύονται μέσα σε στρατόπεδα και χρησιμεύουν για τον ανεφοδιασμό όχι των στρατιωτικών οχημάτων αλλά των οχημάτων των αξιωματικών και των οπλιτών και του πολιτικού προσωπικού που εργάζεται στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και επίσης η περίπτωση πρατηρίων στα αεροδρόμια (ενδεικτικά το πρατήριο δημοσίας χρήσεως στο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και τα πρατήρια εντός άλλων αεροδρομίων που τροφοδοτούν τα λεωφορεία μεταφοράς των επιβατών κ.ά.).
Επειδή η συνεχής εξέλιξη είναι αναπότρεπτος νόμος της Κοινωνίας, λαμβάνεται πρόνοια ώστε ο αρμόδιος Υπουργός να μπορεί να εκδίδει Υ.Α. με τις οποίες θα καθορίζει και νέες κατηγορίες ειδικών πρατηρίων για εγκαταστάσεις που θα προκύψουν στο μέλλον, θα δύναται να τις τροποποιεί ώστε να προσαρμόζονται στις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς.
Για τη ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ
Βαγγέλης Διέννης
Μηχ. Ηλ. ΕΜΠ 210 8104000

Μόνιμος Σύνδεσμος
Θεωρώ ό,τι στις μεταβατικές διατάξεις του διατάγματος θα πρέπει να περιληφθεί παράγραφος ως εξής:
«..) Επιτρέπεται η ίδρυση ιδιωτικών πρατηρίων του άρθρου 22 των Π.Δ. 1224/81 και Β.Δ. 465/70 (όπως ισχύουν) σε περιοχές εντός οικισμού, εντός σχεδίου (εκτός αποκλειστικής και εκτός αμιγούς κατοικίας) και εκτός σχεδίου, έστω και αν η χρήση πρατηρίου υγρών καυσίμων απαγορεύεται στη θέση αυτή, εφόσον αυτά συνυπάρχουν με την εξυπηρετούμενη κύρια εγκατάσταση και αποτελούν συνοδές χρήσεις, αν η κύρια χρήση υφίσταται νομίμως είτε με νόμιμη άδεια οικοδομής είτε έχει τακτοποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις».

Η αιτιολόγηση της προτεινόμενης ρύθμισης έχει ως εξής: Κατά την ίδρυση ιδιωτικών πρατηρίων, τα οποία – με βάση την κείμενη νομοθεσία – αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση οχημάτων που ανήκουν (με οιονδήποτε τρόπο) σε μία επιχείρηση ή μια εγκατάσταση (εργοστάσιο, ξενοδοχειακή μονάδα, αμαξοστάσιο, εγκατάσταση παραγωγής σκυροδέματος, μεγάλα σχολικά συγκροτήματα, πρεσβείες όπως η Αμερικανική στην Αθήνα κ.ά.) παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο να επιτρέπεται η κύρια χρήση όπως π.χ. ξενοδοχείο, εκπαιδευτήριο, πρεσβεία κ.ά. όχι όμως και αυτή του «πρατηρίου καυσίμων».
Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης δεν επιθυμούσε στην περιοχή την ίδρυση πρατηρίων δημοσίας χρήσεως, όμως – ασφαλώς όχι εκ προθέσεως – δεν έλαβε μέριμνα ώστε να υπάρχει μια πρόβλεψη για ιδιωτικά πρατήρια που λειτουργούν ως συμπληρωματικές (συνοδές) εγκαταστάσεις, δηλ. που είναι πολύ μικρής κλίμακας (συνήθως μια δεξαμενή και μια αντλία πετρελαίου) και συνοδεύουν ως παράρτημα – παρελκόμενο – βοηθητική χρήση την κύρια εγκατάσταση. Όμως αυτή η συμπληρωματική χρήση κρίνεται απαραίτητη για αρκετές εγκαταστάσεις, διότι εξυπηρετεί ουσιαστικές ανάγκες των, εξοικονομεί δαπάνες (διότι στο ιδιωτικό πρατήριο είναι ελεγχόμενος ο ανεφοδιασμός από πλευράς ποσοτήτων αλλά και ποιότητας), περιορίζει άσκοπες μετακινήσεις των οχημάτων (για ανεφοδιασμό σε εκτός της εγκατάστασης πρατήρια) με την συνακόλουθη κυκλοφοριακή φόρτιση και μόλυνση από τα εκπεμπόμενα καυσαέρια και γενικά συνεισφέρει στην αυτάρκη λειτουργία της κύριας επιχείρησης /εγκατάστασης /δραστηριότητας. Επί πλέον εκτιμάται ότι η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση θα βάλει τέλος στην ασύδοτη κατασκευή τέτοιων πρατηρίων και θα δώσει το έναυσμα για την νομιμοποίηση μεγάλου αριθμού παράνομων ιδιωτικών πρατηρίων, με παράλληλη λήψη των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις μέτρων ασφαλείας.
Για τη ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ
Βαγγέλης Διέννης Μηχ/γος Ηλ/γος ΕΜΠ
210 8104000

By |2018-07-09T13:25:24+00:00Ιούνιος 27th, 2018|Απόψεις - Χρήσιμα|