Τώρα μας εμπιστεύονται και οι franchisee της Autovision …

Το ΙΚΤΕΟ της ΗΝΙΟΧΟΣ ΙΚΤΕΟ Α.Ε. στη Μεταμόρφωση Αττικής, μετά την αποχώρηση του, έγινε πλέον νέα μονάδα ΙΚΤΕΟ με εξ αρχής αδειοδότηση και

προστέθηκε στην αλυσίδα των  ΙΚΤΕΟ που λειτουργεί στην Αττική ο μεγαλύτερος franchisee της Autovision, η ΙΚΤΕΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η συνεργασία μας με τους από πολύ παλιά γνωστούς μας Στράτο Φλώρο και Αλέξανδρο Τσακίρη υπήρξε άψογη, με επιστέγασμα την έκδοση της

Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας.

Η ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ τους ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν!

By |2021-03-26T12:47:12+00:00Μάρτιος 26th, 2021|News|