Loading...
Εταιρεία2018-07-30T17:22:39+00:00

ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η ΔΙΕΝΝΗΣ ATE αποτελεί μετεξέλιξη της ατομικής επιχείρησης του Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Ευάγγελου Διέννη (Α.Μ. ΤΕΕ 13.771) σε Τεχνική Εταιρεία μελετών, εγγεγραμένη στο ΤΕΕ.
Η ιδέα που πρυτάνευσε ήταν η εξειδίκευση κυρίως στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, και ένας μεγάλος αριθμός τεχνικών εκπαιδεύτηκε πάνω σε αυτά τα αντικείμενα. Η επόμενη επιδίωξη ήταν και παραμένει να μπορεί η εταιρεία μας να παρέχει κατά το δυνατόν ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Βασικός στόχος της ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ είναι να παρέχουμε αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες μας.

Η ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ να ξεφύγει από τα στερεότυπα ενός συνήθους «τεχνικού γραφείου» και να προσφέρει στον πελάτη ολοκληρωμένες υπηρεσίες, από την εξεύρεση και αξιολόγηση οικοπέδου ή κτηρίου έως και την συνεχή στήριξη μετά την λειτουργία της εγκατάστασης.

Το «Όραμά» μας στη ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ είναι να αποτελούμε την κύρια αξιόπιστη επιλογή του πελάτη που δραστηριοποιείται στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, όπως τα πρατήρια καυσίμων, τα πλυντήρια – λιπαντήρια, οι κάθε μορφής και μεγέθους Σταθμοί – Parking (στεγασμένοι – υπαίθριοι – φορτηγών ή επιβατικών), οι Εμπορευματικοί Σταθμοί (Πρακτορεία Μεταφορών), τα ΚΤΕΛ, τα πρατήρια σε Μαρίνες, τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης κ.ά.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η «Αποστολή» μας είναι :

 • να αποτελούμε την αξιόπιστη εταιρεία – πρότυπο στον τομέα μας
 •  να ικανοποιούμε τις ποικίλες ανάγκες του πελάτη, από την αρχική επαφή μέχρι την υλοποίηση και ολοκλήρωση του θέματός του
 •  να παρέχουμε καλό after sales service
 • να αναζητούμε την ιδανική στελέχωση της εταιρείας μας με καλού χαρακτήρα ικανούς συνεργάτες, προσφέροντας καλές συνθήκες και προοπτικές εξέλιξης
 •  να συνεισφέρουμε στη διαμόρφωση της νομοθεσίας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, με στόχο την κάλυψη των ραγδαίων αλλαγών που επιφέρει η τεχνολογία και τη χρυσή τομή ανάμεσα στην αξιοπιστία και ασφάλεια αφενός και την απλοποίηση των διαδικασιών αφετέρου.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Ανάλογα με την περίπτωση η Εταιρεία μας αναλαμβάνει:

 • την αναζήτηση οικοπέδων κατάλληλων για την ίδρυση των παραπάνω εγκαταστάσεων
 • τον έλεγχο και την υπεύθυνη γνωμοδότηση για την καταλληλότητα μιας θέσεως για εξ αρχής ίδρυση μιας εγκατάστασης ή για προσθήκες και τροποποιήσεις σε υπάρχουσα ή για ένταξη ενός λειτουργούντος πρατηρίου σε δίκτυο εταιρείας κ.λ.π.
 • τα προσχέδια, τα οριστικά σχέδια, τα σχέδια αδειοδότησης, τις μελέτες εφαρμογής, τη συγκρότηση των Φακέλων για τις αρμόδιες υπηρεσίες, την επίβλεψη και την ολοκλήρωση της αδειοδότησης
 • τις ενέργειες που απαιτούνται για την κάλυψη της επιχείρησης με διαδικασίες όπως η Βεβαίωση Ηλεκτρολογικού ελέγχου, η ανανέωση του Πιστοποιητικού Πυρασφαλείας, ο Τεχνικός Ασφαλείας, η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, άλλοι ειδικότεροι έλεγχοι, μεταβιβάσεις αδειών λειτουργίας με παράλληλες τροποποιήσεις, η σύνταξη των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, η ετήσια Έκθεση Αποβλήτων, η έγκριση των σημάτων των εταιρειών στα πεζοδρόμια από τους Δήμους κ.τ.λ.
 • τις εγκρίσεις για τροποποίηση εγκαταστάσεων με στόχο την προσθήκη και τον εκσυγχρονισμό τους ή τη συμμόρφωσή τους σε νέες διατάξεις κ.ο.κ.
 • την τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων, την έκδοση αδειών μικρής κλίμακας ή οικοδομικών αδειών για απλές ή σύνθετες εργασίες και γενικώς την πολεοδομική «θωράκιση» της εγκατάστασης
 • την νομική κάλυψη (σε στενή συνεργασία με έμπειρους νομικούς) σε θέματα που προκύπτουν από καταγγελίες, έγγραφα για κλήση προς έκφραση απόψεων, ανακλήσεις αδειών, σφραγίσεις κ.ά.
 • να κατευθύνει σωστά τον πελάτη πώς να χειριστεί οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημα

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1969

Ο Βαγγέλης Διέννης αποφοιτά από τη Σχολή Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων του ΕΜΠ και εγγράφεται στο ΤΕΕ (με αριθμ. Μητρ. 13.771)

1972

Αναλαμβάνει την Τεχνική Υπηρεσία της Jetoil, σε μια περίοδο οργασμού κατασκευής νέων πρατηρίων. Αποκτά εμπειρία της κατασκευής. Παράλληλα συμμετέχει σε αυτοψίες καταλληλότητας νέων πρατηρίων, από Επιτροπές του Υπουργείου, αποκομίζοντας  πολύτιμη γνώση από τους μηχανικούς που είχαν συντάξει τη σχετική νομοθεσία (Β.Δ. 464/70 – Β.Δ. 465/70).  Εργάζεται και  ως ελεύθερος επαγγελματίας και από  το 1975 αποκλειστικά ως ελεύθερος επαγγελματίας.

1988

Εισέρχεται στο χώρο το συνεργείων, επιτυγχάνοντας  πρωτοφανή ποσοστά (54%) στις Αδειες των συνεργείων της Αττικής. Παράλληλα είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης στην αδειοδότηση όλων σχεδόν των κάθετων συγκροτημάτων της Αττικής.

2001

Ιδρύεται η ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ και εγγράφεται στο ΤΕΕ

2001

Είμαστε, ως ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ πλέον, οι πρωταγωνιστές στη μεγάλη πορεία της ίδρυσης των ΙΚΤΕΟ. Σήμερα πλησιάζουμε τις εκατό περίπου εγκαταστάσεις ΙΚΤΕΟ (ποσοστό περίπου  42 % επί των 230 λειτουργούντων)

2016

Μεταφερόμαστε στα ιδιόκτητα Γραφεία μας, στην οδό Κίρκης 8 (153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ)

PHOTO GALLERY