Loading...
Ειδικές Αδειοδοτήσεις2018-07-09T13:14:03+00:00

Ειδικές Αδειοδοτήσεις

Η εταιρεία μας, εκτός από τις Βασικές Υπηρεσίες, αναλαμβάνει και σειρά άλλων αδειοδοτήσεων και υπηρεσιών, που είτε είναι αυτόνομες ή εντάσσονται σε μια σύνθετη διαδικασία αδειοδότησης. Η πλήρης στελέχωση με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, μας επιτρέπει να μπορούμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία.

Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος

H εταιρία μας αναλαμβάνει την έκδοση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία τείνει προς την προτυτοποίηση, μέσω της διαδικασίας της «γνωστοποίησης». Μέλημα μας αποτελεί ο ορθός σχεδιασμός, η ενημέρωση και η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας, ώστε να επιτυγχάνεται η αδειοδότηση χωρίς χρονοτριβές.

Αδειες Βιοτεχνιών

H εταιρία μας αναλαμβάνει την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας που αφορούν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια κ.λ.π., όπως και την τροποποίηση αυτών λόγω εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Η διαδικασία αδειοδότησης ποικίλει ανάλογα με το είδος, τη δυναμικότητα και τον τόπο της εγκατάστασης της μονάδας παραγωγής. Εγγυόμαστε τον ορθό σχεδιασμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα και την άμεση διεκπεραίωση των υποθέσεων που αναλαμβάνουμε.

Εγκρίσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων

Όλες οι εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών εγκαταστάσεις επιβάλλεται, για λόγους οδικής ασφάλειας, να διαθέτουν την κατάλληλη εγκεκριμένη κυκλοφοριακή προσπέλαση, με την έμπροσθεν αυτών οδό. Διαφορετικά δεν αδειοδοτούνται.
Τα είδη των συνδέσεων ποικίλουν, ανάλογα με το είδος της οδού αλλά και το είδος της εγκατάστασης, αν εντάσσεται στην κατηγορία Α ή Β. Η εταιρεία μας διαθέτει μια τεράστια εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (ΜΕΕΚ)

Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν εγχειρίδιο με γραπτές οδηγίες αναφορικά με τους πιθανούς κινδύνους που θα μπορούν να προκύψουν κατά τη λειτουργία τους και είναι υποχρέωση του επιχειρηματία να το επιδεικνύει σε κάθε ζήτηση, αλλά κυρίως να το εφαρμόζει εκπαιδεύοντας παράλληλα και το προσωπικό. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σύνταξη τέτοιων Μελετών.

Τεχνικός Ασφαλείας

Όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο οφείλουν να διαθέτουν σύμβαση συνεργασίας με τεχνικό ασφαλείας. Ο τεχνικός ασφαλείας εκπαιδεύει, ενημερώνει και προτείνει διαδικασίες και μεθόδους, ώστε να αποφεύγονται εργατικά ατυχήματα και να διασφαλίζεται η ασφάλεια εργασίας του προσωπικού της επιχείρησης. Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία ως συνεργάτης επιχειρήσεων διαφόρων δραστηριοτήτων και οι παρατηρήσεις – συμβουλές της έχουν αποσοβήσει σωρεία ατυχημάτων, που προκαλούνται από συνήθη ή απρόβλεπτα αίτια κατά την λειτουργία. Ο εξειδικευμένος τεχνικός της εταιρείας διενεργεί μηνιαία αυτοψία – επίσκεψη στην εγκατάσταση και συντάσσει το σχετικό τεχνικό έντυπο οδηγιών, υποδεικνύοντας λύσεις και όχι απλά ελέγχοντας τους χώρους.

Εκθέσεις βιωσιμότητας

Προκειμένου κάποιος να μισθώσει ή να αγοράσει ένα Πρατήριο ή ένα Σταθμό θα πρέπει να ελέγξει τις προοπτικές βιωσιμότητάς του. Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει να ελέγξει την άδεια του Μεταφορών, την οικοδ. άδεια για τυχόν ύπαρξη αυθαιρέτων και τη δαπάνη τακτοποίησης – νομιμοποίησης, την ενδεχόμενη αλλαγή χρήσεων γης, την τυχόν απαξίωση του πρατηρίου λόγω νέου οδικού άξονα που θα απορροφήσει την κυκλοφορία και γενικά να δώσει στον επενδυτή μια αξιόπιστη εικόνα των προοπτικών της εγκατάστασης, στην οποία επενδύει.

Έρευνα οικοπέδων

Μια επένδυση που ξεκινάει από οικόπεδο (με μίσθωσή ή και με αγορά του) μπορεί να κρύβει πολλούς κινδύνους, που δεν είναι ορατοί «δια γυμνού οφθαλμού». Απαιτείται πολύ σχολαστική έρευνα για όρια απαλλοτρίωσης, γειτνιάζοντα ρέματα, «κρυφούς» αρχαιολογικούς χώρους, τις κλίσεις φυσικού εδάφους, την ύπαρξη λατομείων σε απόσταση μικρότερη της επιτρεπόμενης, ζώνες προστασίας λιμνών, ζώνες Natura και άλλα ακόμη. Πριν λοιπόν την μίσθωση ή αγοραπωλησία μπορούμε να δώσουμε την υπεύθυνη πληροφόρηση.

Συνεργεία αυτοκινήτων (συνήθων – μεγάλων & βαρέων οχημάτων)

Η εταιρεία μας, από το 1988 έως σήμερα, έχει παράσχει υπηρεσίες για την αδειοδότηση σε περισσότερα από 4.800 συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών & μοτοποδηλάτων. Τώρα τις σχετικές υπηρεσίες για την αδειοδότηση των συνεργείων, παρέχει ο αποκλειστικός εξουσιοδοτημένος συνεργάτης μας, η εταιρεία ΠΑΡΤΣΙΚΛΙΔΗΣ – ΡΟΠΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, με απολύτως εγγυημένα αποτελέσματα.

Μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, το σχεδιασμό και την αδειοδότηση της εγκατάστασης είτε εντός πρατηρίου είτε ως ανεξάρτητης αλλά ακόμη και τις άδειες «επί βυτιοφόρου.